Holdstart B

 LUKKET FOR TILMELDING  MANDAG d. 24. oktober 2022 kl 16.30 - ESBJERG

(teori mandag og onsdag)

  LUKKET FOR TILMELDING TIRSDAG d. 25. oktober 2022 kl. 16.30 - VARDE

(teori tirsdag og torsdag)

MANDAG d. 28. november 2022 kl. 16.30 - VARDE

(teori mandag og onsdag)

TIRSDAG d. 29. november 2022 kl 16.30 - ESBJERG

(teori tirsdag og torsdag)

2023

ONSDAG d. 4. januar kl 16.30 - ESBJERG

(teori  mandag og onsdag)

TORSDAG d. 5. januar kl. 16.30 - VARDE

(teori tirsdag og torsdag)

MANDAG d. 20. februar kl. 16.30 - VARDE

(teori mandag og onsdag)

TIRSDAG d. 21. februar kl. 16.30 - ESBJERG

(teori tirsdag og torsdag)

MANDAG d. 27. marts kl. 18.30 - ESBJERG

(teori mandag og onsdag)

TIRSDAG d. 28. marts kl. 18.30 - VARDE

(teori tirsdag og torsdag)

TIRSDAG d. 9. maj kl. 18.30 - ESBJERG

(teori tirsdag og torsdag)

ONSDAG d. 10. maj kl. 18.30 - VARDE

(teori mandag og onsdag)

SOMMERHOLD

mandag d. 3. juli

(max 9 elever, tilmelding lukker 1. maj 2023)

ONSDAG d. 2. august kl. 18.30 - ESBJERG

(teori mandag og onsdag)

TORSDAG  d. 3. august kl. 18.30 - VARDE

(teori tirsdag og torsdag)

TIRSDAG d. 12. september kl. 18.30 - ESBJERG

(teori tirsdag og torsdag)

ONSDAG d.13. september kl. 18.30 - VARDE

(teori mandag og onsdag)

MANDAG d. 23. oktober k. 16.30 - ESBJERG

(teori mandag og onsdag)

TIRSDAG d. 24. oktober kl. 16.30 - VARDE

(teori tirsdag og torsdag)

TIRSDAG d. 28. november kl. 16.30 - ESBJERG

(teori tirsdag og torsdag)

ONSDAG d. 29. november kl. 16.30 - VARDE 

(teori mandag og onsdag)