Holdstart B/E

 

LØRDAG d. 5. februar 2022 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 5. marts 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 2. april 2022 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 7. maj 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 4. juni 2022 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 2. juli 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 6. august 2022 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 3. september 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 1. oktober 2022 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 5. november 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 3. december 2022 kl 10:00 - ESBJERG