Holdstart B/E

LØRDAG d. 1. oktober 2022 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 5. november 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 3. december 2022 kl 10:00 - ESBJERG

2023

LØRDAG d. 7. januar  kl. 10.00 - ESBJERG

LØRDAG d. 4. februar kl. 10.00 - VARDE

LØRDAG d. 4. marts kl. 10.00 - ESBJERG

LØRDAG d. 1. april kl. 10.00 - VARDE

LØRDAG d. 6. maj kl. 10.00 - ESBJERG

LØRDAG d. 3. juni kl. 10.00 - VARDE

LØRDAG d.1. juli kl. 10.00 - ESBJERG 

LØRDAG d. 5. august kl. 10.00 - VARDE 

LØRDAG d. 2. september kl. 10.00 - ESBJERG

LØRDAG  d. 7. oktober kl. 10.00 - VARDE

LØRDAG d. 4. november kl. 10.00 - ESBJERG 

LØRDAG d. 2. december kl. 10.00 - VARDE