Holdstart B/E

LØRDAG d. 6. november 2021 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 4. december 2021 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 8. januar 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 5. februar 2022 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 5. marts 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 2. april 2022 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 7. maj 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 4. juni 2022 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 2. juli 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 6. august 2022 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 3. september 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 1. oktober 2022 kl 10:00 - ESBJERG

LØRDAG d. 5. november 2022 kl 10:00 - VARDE

LØRDAG d. 3. december 2022 kl 10:00 - ESBJERG